بمبو (نمونه گیر غلات)

ساخت انواع بمبو (نمونه بردار غلات) در طول های مختلف(از 50 سانتیمتر تا 200سانتیمتر) با جنس های برنجی، استیل و آلومینیومی از عمده ترین فعالیت های تجهیزات دانه بندی کاسپین می باشد. امکان طراحی و ایجاد انواع مکانیزم تخلیهء غلات نمونه گیری شده، از مزایای بمبوهای ساخته شده این واحد است.

بازگشت

بمبو استنلس استیل 2 متری 1 متری دو لوله تک لوله 

الک کبریتی افت گندم 1.7 * 20 میلیمتر الک افت گیری غلات

بمبو استیل بمبو برنجی بمبو آلومینیوم نمونه بردار غلات نمونه بردار گندم نمونه بردار بمبو گندم بمبو طول 2 متر بمبو 1/5 متر بمبو با تخلیه از بالا و بغلبمبو استیل بمبو برنجی بمبو آلومینیوم نمونه بردار غلات نمونه بردار گندم نمونه بردار بمبو گندم بمبو طول 2 متر بمبو 1/5 متر بمبو با تخلیه از بالا و بغل افت گندم الک کبریتی